Nîşandana Wêne

Pêvajoya Operasyona Personel

p1

Xemil

alav7
alav8
alavên1
amûr2
amûr3
alav5
dirêj_eq1
dirêj_eq2
alav4
alav6